Centrum Służby Rodzinie

CSR.org.pl to organizacja non-profit z domem samotnej matki w Łodzi. Zapewnia emocjonalne, praktyczne i finansowe wsparcie dla samotnych matek i ich rodzin. CSR.org.pl stworzył sieć lokalnych partnerów, firm i organizacji w regionie łódzkim, aby pomóc samotnym matkom i ich rodzinom. Zapewniają one pomoc w postaci poradnictwa finansowego, pomocy prawnej, mieszkaniowej, szkoleń zawodowych i doradztwa. Zapewniają również możliwości edukacyjne, opiekę zdrowotną i usługi społeczne. Dodatkowo udzielają informacji o tym, jak uzyskać dostęp do świadczeń, takich jak opieka nad dziećmi i inna pomoc. CSR.org.pl organizuje również wydarzenia, takie jak wykłady i warsztaty, aby edukować samotne matki i ich rodziny na temat ich praw i obowiązków.


Centrum Służby Rodzinie

Adres:
Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

Telefon:
42 682-20-22

Poznaj firmy z naszej bazy!